The Blue Planet

Text: Susanne Holte

Det er besluttet at give fiskene i Danmarks Akvarium i Charlottenlund nyt tag over deres skællede hoveder. De må dog bevæbne sig med tålmodighed helt frem til 2013, hvor den nye bygning, der skal placeres på Amager ud til Øresund, efter planen skal stå færdig. Alt tyder dog på at det storslåede projekt er værd at vente på: Det er arkitekterne 3XN, der har tegnet det nye akvarium, der bliver en kulturinstitution af internationalt arkitektonisk format.Ved at flytte til Amager Strand bliver der nemlig skabt mulighed for at skabe et arkitektonisk og ingeniørmæssigt fyrtårn på et af de mest spektakulære steder langs Øresunds kyst. København får dermed et markant velkomst-monument, som kan ses af rejsende, der kommer ad såvel luft- som søvejen. Selve projektet, der støttes økonomisk af Realdania, består af en ca. 9.000 etagemeter stor bygning, som skal huse Danmarks Akvarium, der til den tid får navnet Den Blå Planet. Hertil kommer et udendørs anlæg på ca. 2.000 kvadratmeter, som bliver Nordeuropas største og mest moderne offentlige akvarium. Arkitekturen i Den Blå Planet skal tolke relationen mellem menneske og natur, vand som element, livet i vand og overgangene mellem vand og land.

3XN, der har vundet arkitektkonkurrencen, kalder selv deres projekt for ”Hvirvelstrøm”, idet forslaget er inspireret af naturens hvirvelformer: malmstrømme, fiskestimer og fugleflokke. Fra bygningens centrale foyer ”slynges” funktionalisme ud i buede forløb, der roterer omkring hvirvlens ”øje”. Set fra luften vil Den Blå Planet tydeligt fremstå som en hvirvel, ligesom den besøgende vil opleve formen på sin vej gennem akvariet.