Tag: Copenhagen Ceramics

Her Alter Ego Universe

På Christin Johanssons udstilling, Her Alter Ego Universe, inviteres man ind i et univers mættet med dufte, lyde og forskellige stoflige flader. Rå keramiske overflader møder træ, velour og satin. Man genkender objekter og materialer, men  de er placeret i en uforudsigelig kontekst.

Christin Johansson udfordrer og udforsker keramikken som kunstnerisk medie. Hun har tidligere  undersøgt keramikkens muligheder og fremhævet lerets stoflighed og tekstur i sammensætningen af keramiske objekter med andre materialer og udtryk. I udstillingen på Copenhagen Ceramics, Her Alter Ego Universe, inviteres man ind i en forskudt virkelighed, hvor der stilles spørgsmål ved normalitet, erindring og hvad der er rigtigt og virkeligt. Man får som gæst en fornemmelse af at befinde sig i en tidsfold, et forskudt eller forrykket erindringsglimt fra 1700-tallets Meissen, der gennem keramiske og indsamlede objekter folder  sig ud og blotlægges i de enkelte genstande. Christin Johansson har gennem det seneste årti været en markant fornyer i det keramiske felt. Hun har udstillet bredt på museer og gallerier i Skandinavien og udlandet i øvrigt, f. eks: Gustavsberg Kunsthal, Stockholm; Biennale Internationale de Vallauris; Röhsska Museet, Göteborg; Grimmerhus, Danmarks Keramikmuseum og hendes værker er repræsenteret i adskillige museer og private samlinger. Udstillingen åbner den 22. november og kan ses til den 15. december på Copenhagen Ceramics, Smallegade 46 på Frederiksberg.

www.copenhagenceramics.com

Elit

Fadet, tallerkenen, bordet, blomsten. Hverdagens mest almindelige genstande og naturens mest elskede forekomster er med til at ramme de fleste menneskers liv ind. Det er set i den kontekst at Marianne Nielsen og Anne Tophøj gør fælles front i en udstilling på Copenhagen Ceramics, hvor de undersøger hvorfor og hvordan vi værdsætter disse almene udtryk for kultur og natur, og forsøger at besvare spørgsmålet: hvad er elitær folklore. Hvad sker der, når det folkloristiske ses gennem elitære briller, og omvendt, når det elitære bringes ind i folklorens verden.

Marianne Nielsen indtager en meget særlig position i dansk keramik. Hun interesserer sig på en næsten nørdet måde for naturens rolle i vores kultur. Gennem de seneste år er hendes arbejde oftest mundet ud i konkrete gengivelser af naturemner; bjerge, fjer og blade, og nu blomster og planter. Som en slags souvenirs henviser de til noget udenfor os, som er vedvarende, universelt og som ved sin ægthed rummer grundlæggende skønhed. Alligevel handler naturgengivelserne om os selv, fordi det er gennem vores eget blik, at emnerne får mening.  Marianne Nielsen siger: ’Blomster indtager en beskeden position i kunsten som noget banalt, blødt, ofte tildelt dekorationens birolle. Jeg har her ladet blomsten stå alene for derved at udgøre hele værket. Værkerne handler om det, der ikke er direkte til stede  – referencerne, der knytter sig til blomster, både som skønhedsrepræsentanter og natursouvenirs. Men også om den brug af dem, der har slidt blomstermotivet ned til en kliché.’

På lignende måde arbejder Anne Tophøj med de værdier og betydninger, der kan være indlejret  i ting. Enten fordi tingene rummer konkrete billeder eller symboler og derigennem videregiver  en historie eller et budskab eller ved, at de appellerer til en bestemt brug eller håndtering.  Karakteristisk for hendes arbejde har hun taget fat i tallerkenen og fadet, der er objekter, som vi  alle kender godt og bruger dagligt. Som hun selv udtrykker det: ’ Tallerkenen og fadet er et tegn  på menneskelig kultur og hæven sig over dyrene; det er centralt i alle menneskers spiseritualer  og den daglige spisning. Det er genstande, som vi alle har til fælles; et universelt, banalt uundværligt redskab, der hjælper os til at opretholde livet. Det er elskede og værdsatte objekter, som gennem tiden og i forskellige kulturer er lavet i utallige udformninger, til brug og til pynt, til bordet og til væggen.’ Til denne udstilling har Anne Tophøj arbejdet med to genstandstyper: Fadene, der bruger fladen  til primitive og forenklede billedlige repræsentationer af liv og død. Hun kredser om ansigtet og kraniet som et almenmenneskeligt symbol.  Parallelt hermed undersøger hun tallerkenen, der som et andet redskab signalerer at skulle bruges til noget bestemt – formen bestemmes af, hvad den  skal kunne rumme. 

Udstillingen Elitær Folklore kan ses fra den 25. oktober til den 17. november 2012 hos Copenhagen Ceramics i Smallegade 46 på Frederiksberg.

 

 

Knuder m

På sin kommende soloudstilling hos Copenhagen Ceramics viser en af Danmarks førende og internationalt anerkendte keramikere Martin Bodilsen Kaldahl helt nye keramiske værker. Udstillingen ”Other Objects” finder sted fra den 27. september – 20. oktober 2012.

De nye værker fra Martin Bodilsen Kaldahls hånd fordeler sig på to umiddelbart meget forskellige kategorier: de abstrakte og de figurative værker. De figurative værker tæller værkerne inspireret af grenen og træstammen. Træstammen med de afsavede grenes rene flader danner i de nye værker afsæt for variationer, der både peger på træet som natur og kultur. De abstrakte værker tager udgangspunkt i knuden, som er et væsentligt fascinationsobjekt for Kaldahl, og som mange af de nye værker refererer til. Martin Bodilsen Kaldahl lægger således stor vægt på værkernes rent visuelle udtryk. Hvordan de påvirker os, og hvordan vi sansemæssigt oplever rytmen i fladernes vekslen, formens volumen og karakter og materialernes stoflighed. Hvordan vi berøres følelsesmæssigt i en direkte bevægelse fra tingen til kroppen – en parallel til musikkens umiddelbare indvirkning på os. I sin arbejdsproces undersøger Kaldahl desuden, hvordan velkendte ting i vores omgivelser kan få et nyt visuelt udtryk i værket og åbne op for en anden forståelse af tingene som andre – poetiske – objekter. www.copenhagenceramics.com

Keramisk udstilling

Med deres fælles uddannelsesbaggrund i det nu nærmest forsvundne pottemageri udfordrer keramikerne Michael Geertsen og Peder Rasmussen hinanden og sig selv i en udstillingsmæssig tour de force indenfor en klassisk keramisk disciplin, Majolica – traditionen. De har ikke bare fremstillet hver deres værker – de har også i flere tilfælde overladt dekorationen af deres former til hinanden. Udstilling hos Copenhagen Ceramics, Smallegade 46, Baghuset , 2. sal tv, Frederiksberg frem til den 16. Juni.

Michael Geertsen og Peder Rasmussen tilhører begge den lille gruppe af nutidens keramikere, der også er uddannet pottemagere – i deres svendebreve benævnt frihåndsdrejere. De landede som ganske unge i en verden af urgammelt håndværk og blev dermed et par af de sidste led i en meget lang kæde.  Herom siger de: ”Vi har en stor kærlighed til det klassiske pottemageri, til forestillingen om krukken og den keramiske figur som kunstnerisk medie – også i en verden, der er mere teknologisk end nogensinde – og dermed så langt fra vores udgangspunkt som tænkes kan. Kan det ses på vores værker? Er der reminiscenser af noget arketypisk til stede i vores ellers topmoderne udtryk? Det mener vi selv. Vi insisterer faktisk på, at vores opdragelse i et traditionsbundet håndværk har givet en særlig respekt for det faglige. Det har også givet os et reservoir af referencer – af muligheder for citater. Alle Viagra Online kneb gælder! Med svendebrevet i bakspejlet ved vi, at der i traditionens rum er masser af ledige pladser…” Denne gang arbejder begge keramikere med Majolica – den oldgamle teknik med hvidglaseret og dekoreret keramik, som man kender fra den italienske renæssance. Fra de store kunstnere i DellaRobbia – familien eller fra Deruta-værkstederne. Også spansk maurisk fajance har været i kikkerten med dens ornamentik, lustre og andre metalliske effekter. Teknikken lokker med en farverigdom, der ikke findes magen til i andre teknikker – med deraf følgende muligheder for nye fortællinger, stilgreb og citater. Udstillingen er udtryk for en årelang dialog mellem de to keramikere. De har ikke bare fremstillet hver deres værker – de har også i flere tilfælde overladt dekorationen af deres former til hinanden. Af ren og skær nysgerrighed… og en slags tillid til, at dette ”benspænd” kan føre noget nyt med sig. Kunstnerne har begge en lang og omfattende udstillingskarriere bag sig både i Danmark og internationalt . Deres værker er repræsenterede i en række af verdens vigtige museumssamlinger: for Michael Geertsens vedkommende bl.a, Victoria & Albert Museum i London, Metropolitan Museum, New York, Museum of Art and Design, New York og Designmuseum Danmark. Peder Rasmussens værker er ligeledes i samlingerne på Victoria & Albert Museum, på Nationalmuseet i Stockholm, Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg , Designmuseum Danmark og mange flere. www.copenhagenceramics.com

Keramiske gev

Garth Clark, en af New Yorks førende gallerister, åbner udstillingen My Garden i Københavns nyåbnede galleri, Copenhagen Ceramics. Haven er skabt af keramiker Turi Heisselberg Pedersen og byder inden for fra den 29. Marts.

– Jeg elsker min have, dens planter og frodige gevækster. Dens vældige vækstkraft, der kan producere en kæmpe plante fra et lille bitte frø på en enkelt sæson. Den rummer så mange fantastiske og sære former, stofligheder og farver. Den er også en underlig blanding af natur og kultiverethed, af beskidt og smukt, af poesi og grimhed. Nogle ting blomstrer og gror, andet slår fejl, mislykkes. Det er en verden af tæmmet natur, der formes, trimmes og bearbejdes, – ikke ulig lerets verden, forklarer keramiker Turi Heisselberg Pedersen om inspirationen til hendes udstilling My Garden. Turis keramiske have kan opleves i Copenhagen Ceramics fra den 29. marts til den 21. april 2012. Det er lykkedes Copenhagen Ceramics at få den kendte New Yorker gallerist og keramikspecialist Garth Clark til at åbne galleriets kommende udstilling. Udstillingen My Garden er skabt af en af Danmarks mest erfarne og talentfulde keramikere Turi Heisselberg Pedersen. Til udstillingen My Garden har Turi Heisselberg Pedersen skabt en række helt nye værker inspireret af mønstre, stofligheder og strukturer i sin have. I arbejdet med at omdanne disse til keramiske objekter er to overordnede temaer opstået: Vaser inspireret af blomsterknopper og vækster. På den ene side en gruppe stramme, enkle kultiverede former. F. eks. vaser inspireret af blomsterknoppers spændte eller svulmende formudtryk, der næsten kan virke vulgære. Eller abstrakte, enkle vaseformer inspireret af planternes opadstræbende rytmiske vækstforløb. Begge keramiske pendanter til havens formklippede og kultiverede natur og en fortolkning af naturens underliggende orden. Det modstående tema synliggør planternes spirende liv under jorden. Af dette opstår værker i form af organiske knoldformer og frøkapsler med grove ekspressive overflader eller riflede strukturer. Skødesløse vækster og rod-lignende former, der vidner om havens mere ustyrlige kræfter.

På sin nye udstilling viser Turi Heisselberg Pedersen hermed helt nye ekspressive, asymmetriske former, hvor lerets udtryk og stoflige friskhed er blevet udforsket. Andre arbejder er mere karakteristiske for Turi Heisselberg Pedersen og viser forenklede skulpturelle krukker, hvor rytmen, linjerne og samspillet mellem formerne er et gennemgående tema.Keramiker Turi Heisselberg Pedersen har i mange år været en stærk og gennemgående figur på den danske keramiske scene. Utrætteligt og insisterende har hun arbejdet med sit materiale – leret – og arbejdet sig frem til et meget personligt og karakteristisk formsprog. Alt overflødigt er fjernet i Turi Heisselberg Pedersens abstrakte, enkle og sanselige værker. Turi Heisselberg Pedersen har med udgangspunkt i traditionen igennem hele sin karriere arbejdet med at udvikle krukken som abstrakt fænomen. Krukken som selvstændigt objekt, kunne man sige. Hendes monumentale krukker står på én gang stærkt med skarpe, næsten todimensionelle profiler og indtager samtidig fuldstændigt rummet omkring sig med overflader og farver, der indbyder til at blive rørt ved og sanset i al deres tredimensionalitet.

holte

Cuts and Interventions


Modsætninger mødes, når to af Danmarks prisbelønnede keramikere Bodil Manz og Bente Skjøttgaard sætter hinanden stævne på udstillingen ”Cuts and Interventions”. De kommer fra hver deres generation og tradition, men undersøger på udstillingen mulige fællesnævnere. Resultatet kan opleves på Københavns nye keramiske galleri Copenhagen Ceramics i dagene 2. – 25. februar 2012.

På deres første fælles udstilling nogensinde har to af Danmarks meget markante kunstneriske profiler valgt at undersøge mulige fællesnævnere i deres ellers så forskellige arbejde. Udstillingens titel ”Cuts and Interventions” hentyder til den helt specielle måde, hvorpå de to keramikere styrer både materialer og arbejdsproces. Bodil Manz, kendt verden over for sine papirstynde porcelænscylindre, undersøger sin egen keramiske historie. Hun opbryder støbeformene til tidligere værker, genanvender og genfortolker disse tidligere former og arbejdsredskaber i helt nye værker, der er samplet og sat sammen med helt nye formdele, som en slags spor gennem tiden fra hendes værksted. I andre værker lader hun nye grafiske ornamenter opstå på sine porcelænscylindre inspireret af det virvar af kantede former, som dannes af fraklip, der falder på gulvet og hober sig op under arbejdet med at overføre transfers, farve og lak til den glaserede skærv. ’Genbrug af mit arbejde’ kunne de måske hedde, overvejer hun. I processen med disse nye ting sætter Bodil Manz på en poetisk måde både et punktum for bestemte dele af sit tidligere virke, men åbner samtidig døre til et nyt univers, som vokser organisk ud af en lang karrieres undersøgelser i materialet. Bodil Manz’ værker er kendetegnet af stærke grafiske og oftest geometrisk baserede mønstre, der bevidner hendes mesterlige behandling af et forfinet materiale og en æstetisk suveræn, nutidig tolkning af en modernistisk arv.

Må man køre på væggen?

Bente Skjøttgaard afsøger andre muligheder for det nutidige ornament. Må man køre på væggen? spørger hun og svarer ved at intervenere i det bløde, sanselige materiale ved langsomt at køre sin Fiat Multipla med Pirelli P7 dækmønstre hen over leret, efterladende sig et enkelt, direkte aftryk i den aflange bane af opklasket stentøjsler. En dekorativ frise med et let genkendeligt ornament fra vores tid. Gennem den efterfølgende glasering og brænding op til 1280 grader forvandler friserne sig og kan opnå forskellig karakter: Serien af Frise P7 er ikke ekspressiv og voldsom – indbyder snarere til stille eftertanke. I dette værk følger Skjøttgaard op på sit eget værk fra 2011, opsat ved Hærvejen, hvor hun har ladet stude sætte deres klovaftryk i et 40 kvadratmeter stort, liggende lerrelief som en hyldest til den gamle studehandel på Hærvejen. Og bag dette ligger naturligvis også en hilsen til Asger Jorns store keramikrelief fra 1959 på Amtsgymnasiet i Aarhus, hvor Jorn, som bekendt, bl.a. tog en tur på sin scooter hen over det våde ler under udførelsen af værket. Bente Skjøttgaard har slået sit navn fast som en frygtløs aktør i forhold til det keramiske materiale, ekspressiv og generøs. Hun opfinder og genopdager igen og igen de specielle kvaliteter i leret. På nærmest magisk vis demonstrerer hun først lerets særlige formbarhed, og sidenhen i processen udnytter hun med sin særlige legende tilgang og stor humor og fantasi alt, hvad der kan ske i transfomationsprocessen gennem glasering og den afsluttende brænding af leret. Begge kunstnere har utallige udstillinger i ind- og udland bag sig og er repræsenteret i en lang række af verdens bedste museumssamlinger, ligesåsom de har modtaget mange både danske og udenlandske hædersbevisninger og priser for deres arbejde. I flæng kan nævnes, at Bodil Manz i 2007 modtog Grand Prize ved den Internationale World Ceramic Biennale i Seoul. Bente Skjøttgaaard fik som en af de første overrakt Annie og Otto Johs. Detlefs Keramikpris i 2004.