Keramisk udstilling

Med deres fælles uddannelsesbaggrund i det nu nærmest forsvundne pottemageri udfordrer keramikerne Michael Geertsen og Peder Rasmussen hinanden og sig selv i en udstillingsmæssig tour de force indenfor en klassisk keramisk disciplin, Majolica – traditionen. De har ikke bare fremstillet hver deres værker – de har også i flere tilfælde overladt dekorationen af deres former til hinanden. Udstilling hos Copenhagen Ceramics, Smallegade 46, Baghuset , 2. sal tv, Frederiksberg frem til den 16. Juni.

Michael Geertsen og Peder Rasmussen tilhører begge den lille gruppe af nutidens keramikere, der også er uddannet pottemagere – i deres svendebreve benævnt frihåndsdrejere. De landede som ganske unge i en verden af urgammelt håndværk og blev dermed et par af de sidste led i en meget lang kæde.  Herom siger de: ”Vi har en stor kærlighed til det klassiske pottemageri, til forestillingen om krukken og den keramiske figur som kunstnerisk medie – også i en verden, der er mere teknologisk end nogensinde – og dermed så langt fra vores udgangspunkt som tænkes kan. Kan det ses på vores værker? Er der reminiscenser af noget arketypisk til stede i vores ellers topmoderne udtryk? Det mener vi selv. Vi insisterer faktisk på, at vores opdragelse i et traditionsbundet håndværk har givet en særlig respekt for det faglige. Det har også givet os et reservoir af referencer – af muligheder for citater. Alle Viagra Online kneb gælder! Med svendebrevet i bakspejlet ved vi, at der i traditionens rum er masser af ledige pladser…” Denne gang arbejder begge keramikere med Majolica – den oldgamle teknik med hvidglaseret og dekoreret keramik, som man kender fra den italienske renæssance. Fra de store kunstnere i DellaRobbia – familien eller fra Deruta-værkstederne. Også spansk maurisk fajance har været i kikkerten med dens ornamentik, lustre og andre metalliske effekter. Teknikken lokker med en farverigdom, der ikke findes magen til i andre teknikker – med deraf følgende muligheder for nye fortællinger, stilgreb og citater. Udstillingen er udtryk for en årelang dialog mellem de to keramikere. De har ikke bare fremstillet hver deres værker – de har også i flere tilfælde overladt dekorationen af deres former til hinanden. Af ren og skær nysgerrighed… og en slags tillid til, at dette ”benspænd” kan føre noget nyt med sig. Kunstnerne har begge en lang og omfattende udstillingskarriere bag sig både i Danmark og internationalt . Deres værker er repræsenterede i en række af verdens vigtige museumssamlinger: for Michael Geertsens vedkommende bl.a, Victoria & Albert Museum i London, Metropolitan Museum, New York, Museum of Art and Design, New York og Designmuseum Danmark. Peder Rasmussens værker er ligeledes i samlingerne på Victoria & Albert Museum, på Nationalmuseet i Stockholm, Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg , Designmuseum Danmark og mange flere. www.copenhagenceramics.com